Bildgalerie 2014
Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014 Grüass Di a Gott Wirt 29.11.2014
LCÖ Weihnachsfeier 2014
Grüass Di a Gott Wirt
29. 11.2014
Hündin Zwischenklasse Hündinnen Offene Klasse Rüde Jüngstenklasse Rüden CACIB Rüde Offene Klasse BOB Rüde Jugend Hündinnen CACIB Hündin Jugend
Bundessieger Tulln 2014
Rüden Offene Klasse Champion Klasse Rüden Zwischenklasse BOB
Oberwart 2014
Hündin Zwischenklasse Veteranensieger Hündinnen CACIB Rüden CACIB Rüden Championklasse Rüden Zwischenklasse BOB
Klagenfurt 2014
28.09.2014
13.07.2014
14.-15.06.2014